Spółdzielnie Socjalne

 

PRAWO SPÓŁDZIELCZE

USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH

ROZPORZĄDZENIE - WZORY ZAŚWIADCZEŃ

 

 FORMULARZE POTRZEBNE NOWOREJESTRUJĄCEJ SIĘ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

PRZYKŁADY DO POBRANIA
KRS-W5 - służy do zgłoszenia spółdzielni socjalnej zobacz

KRS W5

KRS-WK - służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu zobacz

KRS WK - zarząd  KRS WK - kolejne osoby w zarządzie
KRS-WM - służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej zobacz


KRS WM

Zgłoszenie identyfikacyjne - NIP 2

Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - RG1

 

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO FORMULARZY:

Lista obecności na zebraniu założycielskim

Lista członków założycieli

Protokół z zebrania założycielskiego spółdzielni socjalnej 

Uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej 

Uchwała o przyjęciu statutu

Uchwała o powołaniu komisji skrutacyjnej

Uchwała o wyborze zarządu

Wzór statutu

DOTACJE I REFUNDACJE:

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji

Rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczejNewsletter